Home Quản trị Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

0
Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Khi bạn sử dụng Shared hosting, bạn chắc đã một lần sử dụng qua một trong các hệ thống quản lý hosting (Hosting Control Panel) như cPanel, Plesk, Direct Admin, Kloxo…Đây  là các công cụ phổ biến mà các nhà cung cấp dịch vụ hosting sử dụng để quản trị máy chủ… Đương nhiên, khi sắm cho mình một VPS hoặc Dedicated Server, bạn cũng có thể cài đặt các công cụ trên để thuận tiện cho công việc quản trị của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng VPS/Server để chạy các website của riêng mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng các phương án khác mà không cần phải cài đặt những hệ thống cồng kềnh vừa tốn chi phí, vừa gây hao tốn nhiều tài nguyên của máy chủ. Một trong các phương án đó là sử dụng script Centmin Mod.

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Centmin Mod là script  tự động cài đặt tất cả những thành phần cần thiết của một web server vào VPS hoặc Dedicated Server. Với CentminMod, bạn sẽ thấy việc quản lý và sử dụng một máy chủ web rất dễ dàng cho dù bạn không có nhiều kiến thức về việc này. Tại thời điểm bài viết này ra đời, CentminMod cung cấp cho bạn các thành phần sau đây:

 • Nginx 1.17.x (https / SPDY SSL / HTTP/2 SSL + HTTP/2 Server Push + ngx_pagespeed + Lua/LuaJIT support)
 • PHP-FPM 5.5.38 + Zend OpCache (support PHP 5.3-5.6, & PHP 7.0 & PHP 7.1-7.3 in latest Beta)
 • MariaDB 10.0.x MySQL performance fork (MariaDB 10.3.x latest Beta)
 • PHP opcode cache: Zend OpCache 7.0.5+, APC Cache 3.13, Xcache 3.2.0
 • Memcached Server 1.5.x + Memcache 3.0.8+ PHP Extension
 • Libmemcached 1.0.18 + Memcached 2.2.0 PHP Extension
 • Multi-threaded compression: pigz, pbzip2, lbzip2, plzip, p7zip (optional)
 • CSF Firewall
 • Pure-FTPD Virtual FTP User support
 • Centmin Mod LEMP Install Guide For CentOS 6/7 Linux

Bạn có thể tham khảo các thông tin mới nhất và cách cài đặt tại trang chủ của nó: http://centminmod.com

Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt với phiên bản Centmin Mod 1.2.3-eva2000.08 (123.08stable).

2. Tiến hành cài đặt

– Đăng nhập vào server với quyền root bằng putty. Nếu chưa biết cách sử dụng putty, xem hướng dẫn ở đây.

Tiến hành cài đặt Centmin Mod stabe bằng câu lệnh:

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer.sh && chmod 0700 installer.sh && bash installer.sh

Chú ý: Nếu cài Centmin Mod beta, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn:

PHP 5.6

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller.sh && chmod 0700 betainstaller.sh && bash betainstaller.sh

PHP 7.0.x

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller7.sh && chmod 0700 betainstaller7.sh && bash betainstaller7.sh

PHP 7.1.x

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller71.sh && chmod 0700 betainstaller71.sh && bash betainstaller71.sh

PHP 7.2.x

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller72.sh && chmod 0700 betainstaller72.sh && bash betainstaller72.sh

PHP 7.3.x

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller73.sh && chmod 0700 betainstaller73.sh && bash betainstaller73.sh

 Chạy file centmin.sh:

./centmin.sh

Một menu gồm 21 tùy chọn hiện ra, chọn 1 để cài đặt script.

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Việc cài đặt sẽ tự động tiến hành, bạn sẽ cần đến 1 ly café vì thời gian cài khá lâu, khoảng hơn 30 phút.

Quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu thiết đặt một số thông tin:

+ Cài MariaDB:

  • Enter current password for root (enter for none): Gõ Enter

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

  • Set root password? [Y/n] chọn: Y, sau đó nhập 2 lần mật khẩu root cho MariaDB. Bạn cần ghi nhớ mật khẩu này.

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

  • Remove anonymous users? [Y/n]: Y

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

  • Disallow root login remotely? [Y/n]: Chọn N

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

  • Remove test database and access to it? [Y/n]: Chọn Y

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

  • Reload privilege tables now? [Y/n]: Chọn Y

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod+ Cài Memcached Server:

  • Setup Memcached Server Admin Login Details for /usr/local/nginx/html/memcache.php

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

(Type username your want to set and press Enter): Chọn tên đang nhập vào Memcached Server Admin
(Type password your want to set and press Enter): Mật khẩu đăng nhập vào Memcached Server Admin

– Tới đây thì cài đặt hoàn tất.

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Bạn có thể test thử server của mình bằng cách  truy cập vào địa chỉ IP của server:

Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

Thế là web server với NGINX + PHP-FPM và MariaDB và nhiều công cụ hữu ích khác nữa đã được cài đặt thành công trên server của bạn.

Ghi nhớ: Lần sau, nếu muốn truy cập vào menu của CentminMod, bạn thực hiện các lệnh:

cd centmin-v1.2.3mod
./centmin.sh

Chúc các bạn làm chủ được server của mình.

Nguồn: Hướng dẫn cài đặt NGINX + PHP-FPM và MariaDB cho server với Centmin Mod

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here