Home Đánh giá Top 10 nhà cung cấp dịch vụ VPS giá rẻ tốt nhất từ năm 2012 đến nay

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ VPS giá rẻ tốt nhất từ năm 2012 đến nay

0
Top 10 nhà cung cấp dịch vụ VPS giá rẻ tốt nhất từ năm 2012 đến nay

Từ quý 2/2012, mỗi quý một lần, website chuyên giới thiệu dịch vụ VPS giá rẻ (budget VPS) LowEndBox tổ chức cho thành viên bình chọn dịch vụ VPS tốt nhất. Nguyên tắc bình chọn là người bình chọn tự đề cử và chấm điểm. Đến nay đã trải qua 7 lần bình chọn. Dưới đây là top 10 nhà cung cấp dịch vụ VPS giá rẻ được thành viên LEB đánh giá cao nhất qua các lần bình chọn.

Năm 2012

Quý 2/2012

1. Buyvm

2. Prometeus

3. Hostigation

4. Edis

5. ChicagoVPS

6. Ramhost.us

7. SecureDragon

8. Inceptionhosting

9. BlueVM

10. MiniVPS

Quý 3/2012

1. Prometeus

2. Hostigation

3. BuyVM

4. RamNode

5. EDIS

6. ChicagoVPS

7. SecureDragon

8. SemoWeb

9. ProviderService

10. LFCVPS

Quý 4/2012

1. Prometeus

2. BuyVM

3. Ramnode

4. Hostigation

5. EDIS

6. IPXcore

7. ServerDragon

8. Front Range Hosting

9. Chicagovps

10. ProviderService

Năm 2013

Quý 1/2013

1. Prometeus

2. RamNode

3. BuyVM

4. Hostigation

5. EDIS

6. IPXcore

7. FrontRangeHosting

8. ServerDragon

9. BlueVM

10. NodeDeploy

Quý 2/2013

1. RamNode

2. Prometeus / IPerWeb

3. BuyVM

4. Hostigation

5. EDIS

6. DigitalOcean

7. BlueVM

8. FlipHost

9. TorqHost

10. Backupsy

Quý 3/2013

1. Ramnode

2. Prometeus

3. INIZ

4. BuyVM

5. DigitalOcean

6. Backupsy

7. BlueVM

8. EDIS

9. Inceptionhosting

0. Hostigation

Quý 4/2013

1. RamNode

2. Prometeus

3. INIZ

4. Backupsy

5. BuyVM

6. Crissic Solutions

7. Inception Hosting 8. Digital Ocean

9. We Love Servers

10. QuickPacket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here